Εταιρεία

 

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες σας ακόμα το Σάββατο και την Κυριακή,

και κρατάμε πάντα την υπόσχεση σας για άμεση παράδοση, με ασφάλεια και συνέπεια.

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, της πανδημίας του κορονοΪου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες, λαμβάνει κάθε μέτρο που προτείνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας ώστε να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία και η υγεία των εργαζομένων μας.